Frost - Thermo King Szczecin Słubice Frost - Thermo King Szczecin

Frost – Thermo King Sp. z o.o.

SZCZECIN

UL. CUKROWA 12 G / 71-004 SZCZECIN / TEL. +48 601 418 087 / BIURO@FROST.PL

SŁUBICE

THERMO KING / PODWOZIA

UL. TRANSPORTOWA 8 B / 69-100 SŁUBICE / TEL./FAX. +48 95 758 20 86 / THERMOKING2@FROST.PL

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW / TACHOGRAFY

UL. TRANSPORTOWA 8 / 69-100 SŁUBICE / TEL./FAX. +48 95 759 88 59 / OSKP.SLUBICE@FROST.PL

Kody alarmowe

Newsletter

Wybierz interesujący Cię obszar

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frost – Thermo King Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Bogdana Kozłowskiego, ul. Cukrowa 12G, 71-004 Szczecin, NIP: 955-20-22-056.
2. Inspektor ochrony danych nie został wyznaczony;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które zapewniają obsługę informatyczną strony Internetowej oraz świadczą usługi z zakresu marketingu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej na przetwarzanie danych, zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

Thermo King Dealer Locator Aplikacja na Twój smartfon

Wybierz jedną z proponowanych opcji, aby otworzyć aplikację:

1. Zeskanuj QR kod

Zeskanuj QR kod

Zeskanuj QR kod swoim smartfonem,
aby przejść bezpośrednio do aplikacji.

2. Otwórz aplikację w przeglądarce

Otwórz aplikację w przeglądarce

Wpisz w przeglądarce telefonu
http://dealerlocator.thermoking.com
aby przejść bezpośrednio do aplikacji.

3. Otrzymaj link z aplikacją na Twój e-mail.

W celu uzyskania aplikacji proszę przejść na:
http://europe.thermoking.com/apps/dealer-locator.html#web

Wykaz kodów alarmowych firmy Thermo King

Poniższa tabela przedstawia wszystkie kody alarmowe agregatów Thermo King do naczep i samochodów ciężarowych. Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu. W agregatach wieloparownikowych komora, której kod dotyczy jest wyszczególniona. Należy zanotować kody alarmowe przed ich skasowaniem – mogą być cenną wskazówką dla serwisu. Kod alarmowy oznaczony gwiazdką (*) może współistnieć z kodem 84. Alarmy te mogą kasować się automatycznie. Wersja PDF kodów alarmowych dostępna jest również do pobrania pod tym adresem.

Opis koloru kodu OK – agregat gotowy do pracy Sprawdź zgodnie z opisem Należy podjąć natychmiastowe działanie

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Nr. Opis Czynności do wykonania
00 Brak alarmu Nie wymaga reakcji
01 Ponowne załączenie mikroprocesora Nie wymaga reakcji
02 Czujnik wężownicy parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
03 Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
04 Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
05 Czujnik temperatury otoczenia Zgłoś usterkę pod koniec dnia
06 Czujnik temperatury płynu chł. silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
07 Czujnik obrotów silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
08 Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
09* Wysoka temperatura parownika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
10* Wysokie ciś. tłoczenia (lub temperatury) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
11* Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
12* Czujka lub inny sygnał wyłączający Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
13* Czujnik temperatury Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
14* Odszranianie zakończone przez czas Zgłoś usterkę pod koniec dnia
15* Świece żarowe lub podgrzewacze powietrza Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
16* Start ręczny niedokończony Zgłoś usterkę pod koniec dnia
17* Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
18* Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
19* Niskie ciśnienie oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
20* Błąd rozruchu silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
21* Błąd różnicy temp. w cyklu chłodzenia Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
22* Błąd różnicy temp. w cyklu grzania Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
23* Awaria cyklu chłodzenia Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
24* Awaria cyklu grzania Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
25* Alternator Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
26* Wydajność chłodzenia Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
27* Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
28 Auto test agregatu przerwany Zgłoś usterkę pod koniec dnia
29 Obwód klapy odszraniania Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
30 Klapa odszraniania zablokowana Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
31 Wyłącznik ciśnienia oleju Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
32 Niska wydajność chłodzenia Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
33 Obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
34 Obwód modulacji Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
35 Obwód przekaźnika pracy Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast
36 Silnik elektryczny Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
37 Poziom płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia
38 Niewłaściwa faza elektryczna Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
39 Obwód zaworu wodnego Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
40 Obwód wysokich obrotów Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
41 Temperatura płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia
42 Wymuszone wolne obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
43 Wymuszone wol.obr.sil. w cyklu modulacji Zgłoś usterkę pod koniec dnia
44 Układ paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
45 Zawór gorących par lub omijający Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
46 Błąd przepływu powietrza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
47 Czujnik parowania TC Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
48 Sprzęgło lub paski Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
49 Zarezerwowany dla CR
50 Nastawa zegara Zgłoś usterkę pod koniec dnia
51 Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
52 Obwód grzania Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
53 Obwód ekonomizera Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
54 Przekroczony czas testu Wyzeruj alarm. Uruchom agregat
55 Wysokie/niskie obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
56 Niskie obroty wentylatorów parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
57 Wysokie obroty wentylatorów parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
58 Niskie obroty wentylatorów skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia
59 Wysokie obroty wentylatorów skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia
60 Obwód wzmacniacza Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
61 Niskie napięcie akumulatora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
62 Amperomierz poza zakresem kalibracji Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
63 Zatrzymana praca silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
64 Przypomnienie wykonania autotestu Zgłoś usterkę pod koniec dnia
65 Różnica temp. poza zakresem CR Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
66 Niskie ciśnienie oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
67 Obwód zaworu lini cieczy Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
68 Uszkodzenie wew. mikroprocesora Zgłoś usterkę pod koniec dnia
69 Obwód remagnetyzacji Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
70 Licznik motogodzin Zgłoś usterkę pod koniec dnia
71 Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia
72 Licznik motogodzin nr 5 przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia
73 Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia
74 Nastawy mikroprocesora domyślne Zgłoś usterkę pod koniec dnia
75 Uszkodzenie pamięci RAM mikroprocesora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
76 Uszkodzenie mikroprocesora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
77 Uszkodzenie mikroprocesora typu c-s Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
78 Uszkodzenie pamięci Data Loggera Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
79 Przeładowanie pamięci Data Loggera Zgłoś usterkę pod koniec dnia
80 Czujki temperatury sprężarki Zgłoś usterkę pod koniec dnia
81 Wysoka temperatura sprężarki Zgłoś usterkę pod koniec dnia
82 Maksymalna temperatura sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
83 Niska temp. płynu chłodzącego silnik Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
84 Awaryjne wznowienie pracy silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
85 Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy Zgłoś usterkę pod koniec dnia
86 Czujnik ciśnienia tłoczenia Zgłoś usterkę pod koniec dnia
87 Czujnik ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia
88 Zarezerwowany dla CR
89 Obwód zaworu ETV Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
90 Przeciążenie silnika elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
91 Obwód auto. załączania sil. elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
92 Kalibracja czujników temp. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
93 Niskie ciśnienie ssania sprężania Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
94 Obwód odciążenia nr 1 Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
95 Obwód odciążenia nr 2 Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
96 Niski poziom paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
97 Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR) Zgłoś usterkę pod koniec dnia
98 Czujka poziomu paliwa Zgłoś usterkę pod koniec dnia
99 Wysoka różnica ciśnień sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
100* Wentylator podgrzewacza (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
101 Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
102* Niska temp. wężownicy parownika (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
103 Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
104 Obroty wentylatorów parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
105 Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
106 Obwód zaworu przedmuchowego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
107 Obwód zaworu CIS Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
108 Przekroczony czas otwarcia drzwi Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
109 Czujnik ciśnienia tłoczenia Alarm zastąpiony kodem 86
110 Obwód zaworu linii ssania Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
111 Agregat niewłaściwie skonfigurowany Zgłoś usterkę pod koniec dnia
112 Wentylatory parowników TC Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
113 Obwód podgrzewacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia
114 Alarm wielofunkcyjny nie może pracować Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast
115 Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
116 Czujnik wysokiego ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia
117 Automatyczne przełączenie diesel-elektr. Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu
118 Automatyczne przełączenie elektr.-diesel Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu
119 Zarezerwowane dla CR
120 Obwód wzbudzenia alternatora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
121 Obwód zaworu wtrysku czynnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
122 Obwód diesel-elektr. Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
123 Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
124 Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
125 Czujnik poziomu zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
126 Regulator ciśnienia (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
127 Nastawa temperatury niezapamiętana Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość
128 Przegląd silnika diesel nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
129 Przegląd silnika diesel nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
130 Przegląd silnika elektrycznego nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
131 Przegląd silnika elektrycznego nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
132 Przegląd agregatu nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
133 Przegląd agregatu nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia
134 Zasilanie sterownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia
135 Błąd zapasowego sygnału wejściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia
136 Błąd zapasowego sygnału wyjściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia
203 Czujnik powietrza dolotowego#2 (wyświet) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
204 Czujnik powietrza wylotowego#2 (wyświet) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia